2020-2021 Meeting Dates

Tuesday, September 21                              Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, September 28                              LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, October 19                                   Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, October 26                                   LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, November 16                               Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, November 23                               LCM (Zoom @ 5:00pm)

December                                                    No Meetings

Tuesday, January 18                                  Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, January 25                                  LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, February 15                                Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, February 22                                LCM (Zoom @ 5:00pm)

March ?                         AGM (TBD)

Tuesday, March 15                                     Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, March 22                                     LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, April 19                                        Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, April 26                                        LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, May 17                                         Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, May 24                                         LCM (Zoom @ 5:00pm)