2020-2021 Meeting Dates

Tuesday, September 20                              Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, September 27                              LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, October 18                                  Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, October 25                                  LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, November 15                               Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, November 22                               LCM (Zoom @ 5:00pm)

December                                                    No Meetings

Tuesday, January 17                                  Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, January 24                                  LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, February 21                                Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, February 28                                LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, March 14                                     Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, March 21                                     LCM (Zoom @ 5:00pm)

March ?                         AGM (TBD)

Tuesday, April 18                                        Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, April 25                                        LCM (Zoom @ 5:00pm)

Tuesday, May 16                                         Executive Meeting (Zoom @ 4:30pm)

Tuesday, May 23                                         LCM (Zoom @ 5:00pm)